Weegbrug reinigen

Reinigen weegbruggen

Alvorens de periodieke inspectie en kalibratie van uw weegbrug plaats kan vinden is het noodzakelijk dat de kelder van uw weegbrug gereinigd wordt / toegankelijk gemaakt wordt. Water, zand en andere vervuiling hopen zich op in de kelder van uw weegbrug. Dit zorgt ervoor dat de partij die uw weegbrug inspecteert en onderhoudt in sommige gevallen de kelder niet kan betreden.

1 week vóór de inspectie reinigen
Wanneer u een afspraak met de inspecteur heeft, wilt u dat op de dag van inspectie de kelder van uw weegbrug toegankelijk is. Wanneer dit niet het geval is zal de inspecteur zijn werk niet kunnen doen, dit brengt onnodige kosten met zich mee. Zorg er dus voor dat u tijdig een afspraak voor reiniging van de weegbrug kelder maakt.

Goed onderhoud is behoud

Daarnaast is het schoonhouden van de kelder belangrijk om storingen aan de weegcellen en andere elektronica te voorkomen. De algehele toestand van de weegbrug heeft veel baat bij het op tijd laten reinigen van de kelder. Uiteraard hebben wij de kennis en ervaring in huis om ook tijdens de reiniging ervoor te zorgen dat de weegcellen en andere elektronica van de weegbrug goed beschermd worden.

Onze werkwijze

Bij de reiniging gaan wij secuur te werk, de kelder wordt geventileerd. We monitoren continu de aanwezige gassen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Wanneer de situatie veilig bevonden betreden wij de kelder en beginnen we met het afpompen van water / zand en verwijderen we alle sludge. Wij voeren al de verwijderde vervuiling ook af voor u!

  • U doet een aanvraag
  • Wij komen de situatie bekijken
  • U ontvangt van ons een voorlopige nota
  • Wij komen reinigen in het weekend (geen hinder voor u)
  • U ontvangt van ons een certificaat van reiniging

Doe een aanvraag voor reiniging.

Aanvraag